Våbenhuset

Foto kan forstørres ved klik

Våbenhuset er bygget til kirken formentlig i senmiddelalderen eller renæssancen.

 

Der er fire skifter granitkvadre over soklen, mens gavltrekanten er bygget af små mursten. Bygningen er sat op mod kirkens gamle norddør, der er noget udvidet.

 

Kvadrene er genbrug fra andre steder i kirkens murværk. I vestvæggen, som ses på billedet, finder man i nederste skifte en omvendt vinduesbund og i næst øverste skifte ind mod skibet en rundbuet vinduesoverligger indsat i murværket som almindelige kvadre. I hjørnet ses den middelalderlige bondegravsten.

 

Våbenhuset er nu blytækket ligesom resten af kirken, men det har tidligere været teglhængt.

 

1914 - 1942 blev våbenhuset anvendt som ligkapel. Indgangen til kirken var gennem tårnet. I 1942 byggedes ligkapellet ved kirkegårdens nordlige port mod Strandby Kirkevej, og der blev igen adgang til kirken gennem våbenhuset.