Foto kan forstørres ved klik

Tårnet

Jerne kirke har fået sit tårn i 1460'erne. Det ved man ret nøje, fordi der i 1982 blev udskiftet et bjælkelag, og det udskiftede tømmer stammede fra træer, der må være fældet ca. 1462.

 

Tårnet fremstår i dag skalmuret i røde mursten som resultat af en restaurering i 1891. Indtil da var tårnet i betydelig højde sat med genanvendte granitkvadre fra skibets oprindelige vestgavl.

 

Østgavlen har bevaret de oprindelige blændinger, som ses på billedet herunder. Vestgavlens blændinger er genskabt ved ommuringen i 1891.

 

Mellem 1914 og 1942 var der adgang til kirken gennem tårnrummet. Dørens placering ses endnu som en niche i tårnets nordmur.

 

Før der kom til at ligge en storby mellem kirken og havet, tjente kirketårnet som sømærke.