Foto kan forstørres ved klik

Spangsbergstenene

 

Indtil 1983 stod i kanten af oldtidshøjen i kirkegårdens sydvestre hjørne tretten store gamle gravsten.

 

 

Den ene var en granitsten fra middelalderen, en såkaldt bondegravsten, som nu er opstillet vest for våbenhuset. De øvrige tolv er fra 1700-tallet hugget i sandsten, og de havde ikke godt af at stå udendørs længere. Syv af disse sten blev opstillet i kapelbygningen ved krematoriet i Novrup, mens de fem sidste blev opstillet i Jerne kirkes våbenhus.

 

 

Disse fem sten har det til fælles, at de alle er sat over medlemmer af slægten Spangsberg.

 

 

Det vides ikke, hvem der har fremstillet stenene, men der findes på egnen flere lignende arbejder, som stammer fra et værksted på Fanø.

Foto kan forstørres med klik

 

Spangsbergslægten er kendt tilbage til 1600-årene og har hørt hjemme i Jerne sogn. Dens medlemmer har ejet jord både i Jerne og i omegnen, og ligstenene vidner om, at det har været velstillede folk.

 

 

 

Den lille sten i midten af rækken (billedet til højre) er sat over den kun fem måneder gamle Anne Margrethe Mortensdatter Spangsberg i 1754. Stenen er 92 cm høj.

 

 

 

Det er en af de sten der er signeret og formodes at komme fra det nævnte Fanø-værksted.

 

 

 

De fire øvrige sten er sat over voksne. De er alle omkring to meter høje. To af stenene er dekoreret med relieffer af ægteparret, de er sat over, og nederst på stenene relieffer af deres børn - elleve på den ene og fire på den anden.

 

 

Foto kan forstørres med klik

Den ældste sten er sat over Hans Christensen Spangsberg og Edel Christensdatter. Deres elleve børn er afbilledet på stenen. Stenen er skaffet i god tid: Den er hugget i 1714, men Hans Christensen Spangsberg døde først 1737, og i øvrigt nåede ægteparret at få endnu et barn, der altså ikke er med på stenen.

 

 

En af sønnerne i børneflokken nederst på den ældste sten har sin egen sten ved siden af (beskrevet ovenfor).

 

 

Det er Christen Hansen Spangsberg, Uglvig, der her ses med sin hustru Ingeborg Christensdatter. Han har været en velstående mand - det anføres, at han var ejer af "Bryndum kirke og en del jorder". Christen Spangsberg døde 1747, stenen er dateret 1751.

 

 

Nederst på stenen afbildes deres fire børn, hvoraf den yngste døde som seksårig i 1732 og derfor er afbildet som svøbelsesbarn.

 

 

De andre børn er - på begge sten - skildret som små voksne.