Skibet i loftet

Foto kan forstørres med klik

I kirken hænger der et smukt kirkeskib fra 1938, forestillende fuldskibet "Danmark", bygget af kaptajn P.A. Pedersen i Nordby (Fanø) og skænket til kirken i anledningen af dens overgang til selveje.