Kor og skib

Foto kan forstørres ved klik

 

Jerne kirke bestod fra begyndelsen som de allerfleste landsbykirker blot af kor og skib. For Jerne kirkes vedkommende er koret afsluttet med en apsis. Kirkens ældste dele er bygget af store tilhuggede granitkvadre. I modsætning til andre af egnens kirker er det ren granit. Der er således ikke iblandet tuf eller andre byggematerialer før i de senere bygningsdele.

 

Ved ombygningen i 1891 blev der tilføjet en del nye kvadre, der har en anden mere grålig farve end de oprindelige.

 

Kirken er bygget i 1100-tallet og er indviet til Skt. Morten. Kirkens gamle senmiddelalderlige altertavle, der nu står i Løgumkloster, viser kirkens værnehelgen i en del af hovedfeltet.

 

Apsis (øst)

 

Mod øst afsluttes kirkebygningen med en apsis med et lille rundt vindue. Dette er igen åbnet, men kan ikke ses inde fra kirken, fordi alter og altertavle, der står i apsis, dækker for det. Det formodes, at apsis er opført samtidig med kirken i øvrigt. 

 

Facader (nord og syd)

 

 

Senere tilbygninger