Kirkens sydside

Foto kan forstørres ved klik

 

Til sydfacaden er der i 1740'erne bygget Maturin Castesens gravkapel, der nu gør tjeneste som sakristi.

 

Der er adgang til kirken gennem sakristiet og videre gennem en gammel præstedør. Endvidere gennem døren ved tårnets trappehus; men den oprindelige syddør er lukket.

 

Heller ikke i korets sydvæg er de oprindelige romanske vinduer bevaret. Skibets sydvæg domineres af de store nyere vinduer, der giver rigeligt lys til kirkerummet.

 

To af de oprindelige vinduer er bevaret. De sidder ikke lige overfor de tilsvarende vinduer i nordsiden, så det kan være, at de er blevet flytte i forbindelse med en omsætning af mure.

 

Som i nord er de romanske vinduer blændede, og de er ikke markerede på væggens inderside.Den oprindelige syddørs placering i muren er markeret som en blænding, men der ingen form for portal, og døren er foroven afbrudt af et af de nyere vinduer.

 

På billedet til højre ses dørnichen, det nye vindue delvis på dørens plads og endelig til højre herfor et af de oprindelige nu tilmurede vinduer.