Kirkens nordside

Foto kan forstørres ved klik

 

Der er adgang til kirken fra nord gennem det senere tilbyggede våbenhus og den oprindelige norddør i skibet. Denne er dog ændret og udvidet.

 

På korets nordvæg har der indtil engang først i 1700-tallet været et sakristi. Der er ikke længere spor af det, døren i korets nordmur forsvandt ved restaureringen 1891. Koret har ikke bevaret oprindelige vinduer.

 

I skibets nordvæg findes tre oprindelige højtsiddende romanske vinduer, der sidder på deres oprindelige plads. De to er anbragt øst for våbenhuset (og dermed den oprindelige norddør), det tredje vest for.

 

Alle vinduerne er lukkede, og der er ikke siden anbragt nye og større vinduer i nordvæggen.