Foto kan forstørres ved klik

Kirkens indre - Kirkerummet

Kirkerummet fremstår hvidkalket uden dekoration.

 

I forbindelse med restaureringen i 1891 fremdroges rester af kalkmalerier udført af "Liljemesteren", som har dekoreret adskillige af egnens kirker med et liljesymbol som det fremherskende element (deraf mesterens navn), men efter en undersøgelse fandt man ikke dekorationen bevaringsværdig. Liljemesterens arbejder er fra omkring 1500, formentlig samtidig med, at hvælvene byggedes.

 

Der blev - også i 1891 - fundet svage rester af en nadverscene malet i korbuen. Denne dekoration er yngre, efter reformationen, men var altså i meget slet stand.

 

Kirken har oprindelig haft bræddelofter, men omkring 1460 blev koret overhvælvet. Korets hvælv har ikke været omfattet af Liljemesterens dekoration.

Foto kan forstørres ved klik

Skibet har fire hvælvinger, der er opført omkring 1500 og som nævnt samtidig dekoreret med kalkmalerier.

 

Koret får lys fra et vindue i nord og et i syd, mens skibet har fire vinduer i syd. Oprindeligt har både kor og skib haft højtsiddende små romanske vinduer.

 

Inventar