Gravkapel - Sakristi

Foto kan forstørres ved klik

  

Det maturinske kapel er opført omkring 1740 af provst Maturin Castensen, som døde 1747, hvorefter kapellet blev taget i anvendelse til sit formål.

 

I slutningen af 1800-tallet blev begravelserne sat ned under gulvet, så bygningen kunne anvendes som sakristi.

 

Udover gravkapellet har Maturin Castensen ladet opsætte et stort epitafium på skibets sydvæg.

 

Kapellet er bygget op til en gammel præstedør i korets sydvæg. Det er bygget af granitkvadre og små teglsten med afvalmet blytag. Mod øst og vest er væggene forsynet med meget smalle vinduessprækker.

 

Kirken har tidligere haft et middelalderligt sakristi ved korets nordside, men det blev nedbrudt før eller måske i forbindelse med opførelsen af kapellet.