Foto kan forstørres ved klik på billedet

Epitafium

Epitafiet er sat over magister Maturin Castensen, sognepræst i Jerne og provst over Skads herreds provsti. Derudover var han ejer af Hennegård og i øvrigt en særdeles velstående mand. Ved sin død i 1747 efterlod han 5.000 rigsdaler til sine arvinger og resten til et legat til de fattige. Som så mange andre legater er det svundet ind til ingenting, men ved stiftelsen var det betydeligt.

 

Der var også midler til et gravkapel og altså til det store epitafium.

 

Oprindelig hang epitafiet på korets nordvæg overfor gravkapellet. Det blev flyttet til den nuværende plads i forbindelse med en istandsættelse omkring 1890.

 

Selve epitafiet er et barokt træskærerarbejde, der består af et storfelt indrammet i en kraftig ramme og omgivet af udskåret akantusløv.

 

Storfeltet flankeres af to udskårne børn på gesimser, og øverst på gavlen står den opstandne flankeret af engle med palmegrene.

 

Indenfor rammen er i midten to ovale laurbærkransede felter. Den øverste rummer gravskriften, den nederste et gravvers. I hjørnerne findes relieffer af evangelisterne i cirkelrunde laurbærkranse. Kransen med gravskriften holdes af to kronede engle, og på toppen af kransen ligger en engel med symbolerne på forgængeligheden: kranium og timeglas.

 

Epitafiet står med den originale staffering, genskabt i 1942 efter opmaling ved istandsættelsen omkring 1890.