Bondegravstenen

Foto kan forstørres ved klik

Indtil 1983 stod i kanten af oldtidshøjen i kirkegårdens sydvestre hjørne tretten store gamle gravsten.

 

De tolv er fra 1700-tallet hugget i sandsten, heriblandt de fem Spangsbergsten, der nu står i våbenhuset.

 

Den trettende er helt anderledes. Den stammer sikkert fra middelalderen og er i hvert fald ikke yngre end 1594, det årstal, som er indhugget i stenen. (Årstallet kan være en senere tilføjelse). Stenen er hugget i granit og i modsætning til sandstenene nærmest uforgængelig, hvorfor den fortsat er placeret udendørs. Den står i hjørnet vest for våbenhuset.

 

Indskriften (som er let fremhævet på billedet) består øverst af et Georgskors og derunder initialerne K CD. Herunder er der hugget et Kristusmonogram IHS, hvor H'et ligger på siden med de to andre bogstaver flettet ind. Monogrammet gengiver de tre første bogstaver af den græske form af navnet Jesus.

 

Nederst er anført årstallet 1594, der som nævnt måske er tilføjet senere.