Altertavlen

Foto kan forstørres ved klik på billedet

Jerne kirkes alter er ikke det oprindelige. Det er muret af teglsten sidst i 1400-tallet, måske samtidig med, at kirken fik sin senmiddelalderlige altertavle. Panelet omkring alterbordet er fra 1942, tegnet af Aage Bugge.

 

Den nuværende altertavle er et barokarbejde fra 1653. Tavlen er tredelt med postament, storstykke og topstykke. Storstykke og topstykke har vinger med evangelistfigurer, topstykket endvidere gavl med Kristus på himmeltronen. Billedfelterne indrammes af kraftige snoede søjler med drueklaser som kapitæler. 

 

Billederne er tavlens oprindelige. I storstykket ses fra nord (venstre) mod syd: Jesu dåb, den sidste nadver og Getsemane og i topstykket korsfæstelsen.

 

Tavlen afløste et senmiddelalderligt gotisk alterskab fra 1475 - 1500. Sidefløjene rummer de tolv apostle, midterskabet nådestolen flankeret af Maria med barnet og Skt. Morten, kirkens værnehelgen.

 

Den gamle tavle bevaredes i Jerne kirke til 1925, hvor den i temmelig miserabel stand blev overdraget Løgumkloster kirke. Efter en omfattende istandsættelse blev den sat op som højaltertavle, hvor den nu står. Det sort/hvide billede er fra 1905, før tavlen blev sat istand.

Foto kan forstørres ved klik på billedet
Foto: Hude, 1905