Sognebåndsløsning

Sognebåndsløsning er ikke indført for at man kan komme til at høre til en anden kirke, men for at man kan komme til at høre til en anden præst. Derfor løses sognebånd til en bestemt præst, ikke til et sogn eller en kirke.


Vælger man at løse sognebånd - og en præst at modtage en sognebåndsløser - forpligter det således ikke de andre præster ved samme kirke overfor sognebåndsløseren.

 

Man skal derfor kontakte den præst, som man ønsker at løse sognebånd til. Præsten bestemmer selv, om han/hun vil imødekomme anmodningen. Afgørende vil som regel være, om der virkelig foreligger en personlig tilknytning.

 

Sognebåndsløsningen kan til enhver tid opsiges af begge parter, fra præstens side kræves dog en begrundelse. Forholdet ophører, hvis præsten forlader embedet. Dog kan sognebåndløseren vælge at lade forholdet fortsætte, indtil efterfølgeren er ansat.

 

Valgret og valgbarhed
Sognebåndsløseren kan i forbindelse med sognebåndsløsningen vælge at udøve sin valgret og være valgbar til menighedsrådet i det sogn, hvor den præst, man har løst sognebånd til, har embede. Valget kan ikke senere ændres.