Nanveændring

Enhver navneændring sker via NemID på borger.dk eller ved henvendelse til kontoret.  Reglerne for navneændring findes på borger.dk. Gebyr for navneændring er kr. 510, som skal betales inden sagen kan behandles. Beløbet betales via ansøgning på borger.dk.

 

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.

 

Kirkekontoret vejleder gerne om muligheder og fremgangsmåde.