Medlemskab af folkekirken

Man bliver medlem af folkekirken ved dåb. Men man skal kun døbes én gang, og folkekirken anerkender dåb fra en række - men ikke alle - kirkesamfund som gyldig. Er man døbt i folkekirken eller i et andet kirkesamfund, hvis dåb anses for gyldig, kan man (gen)optages i folkekirken.

  

Genoptagelse efter tidligere udmeldelse er normalt heller ikke kompliceret. Henvendelse sker på kontoret, hvor der udleveres en blanket, der skal udfyldes. En af kirkens præster skal godkende optagelsen, men da den, der ønsker optagelse tidligere har været medlem, er det som regel blot en formalitet.

 

Optagelse ved (voksen)dåb eller på grundlag af dåb i et andet kirkesamfund kræver, at man henvender sig til en af kirkens præster.

 

Udmeldelse foregår ved skriftlig henvendelse til kontoret. Derefter udleveres en ny dåbsattest, hvoraf det fremgår, at man ikke længere er medlem af folkekirken.

 

Ved udmeldelse mistes al ret til kirkelige handlinger, herunder begravelse fra kirken, så man skylder sine pårørende at fortælle, at man har meldt sig ud af folkekirken.

 

Udmeldelse sker automatisk ved indmeldelse i et andet kirkesamfund. Der sker ikke nødvendigvis henvendelse herom til folkekirken, så man bør selv bringe det formelle i orden. Folkekirken accepterer ikke gendåb, så alene ved at lade sig døbe igen har man udmeldt sig af folkekirken.