Konfirmation

Konfirmation forudsætter dåb og deltagelse i konfirmationsforberedelsen, herunder kirkegang i rimeligt omfang. Det er indenfor forholdsvis vide rammer præsten, der fastsætter, hvad der er rimeligt.

 

Der gives besked om tilmelding og undervisningsstart gennem skolerne. Der er faste konfirmationsdage for de enkelte skoler.

 

Kommende konfirmander, der ikke er døbt, skal døbes inden konfirmationen. Dåben aftales som regel mellem præsten og forældrene i løbet af forberedelsestiden.

 

Konfirmation og forberedelse hører sammen, således at den præst, der modtager en konfirmand til forberedelse, også er forpligtet til at konfirmere den pågældende. Man kan ikke kræve konfirmation et sted og forberedelse et andet. Er der en rimelig grund til det, findes der som regel en løsning. Den mest almindelige grund er, at man går i skole udenfor sit hjemsogn og gerne vil konfirmeres hjemme.

 

Skoledistrikterne i Esbjerg følger ikke sognegrænserne. Det er derfor uundgåeligt, at nogle klasser bliver delt. I Jerne Sogn gælder det Præstegårdsskolen (Jerne Sogn og Grundtvigs Sogn) og Boldesager Skole (Jerne Sogn, Vor Frelsers Sogn og evt. Treenigheds Sogn).

 

Hovedreglen er, at man skal gå til forberedelse og konfirmeres i det sogn, hvor man bor. Afvigelserne herfra er få og vil som regel være begrundet i, at kun en enkelt eller et par stykker bor i et andet sogn end resten af klassens elever.