Dødsfald

Ved dødsfald melder sig en masse spørgsmål.

 

I langt de fleste tilfælde henvender man sig til en bedemand, som ordner alle de praktiske foranstaltninger.

 

Dødsfald anmeldes til det sogn, hvor afdøde boede ved dødsfaldet.
Det gælder også selv om afdøde ikke var medlem af folkekirken. Det er folkeregisteradressen, der er afgørende.


Dødsfaldet anmeldes på borger.dk ved hjælp af NemID af pårørende, eller af bedemanden.

Her tilkendegives, hvorledes begravelsen/bisættelsen skal foregå. Anmelderen skriver under på, at det anførte efter anmelders bedste overbevisning ikke strider mod afdødes ønske.


Der lægges særlig vægt på, om afdøde var medlem af folkekirken, når der skal tages stilling til ønsket om præstens medvirken eller det modsatte.

 

Kirkekontoret vejleder gerne om muligheder og fremgangsmåde.