Bryllup

© folkekirken.dk

Man kan blive viet i kirken, hvis mindst den ene af parterne er medlem af folkekirken. Kirkelig vielse kan ikke foregå andre steder, undtagen begrundet i alvorlig sygdom.

 

Vielsen foregår efter et bestemt ritual. Der er grænser for, hvad der er acceptabelt udover ritualet, og det vil i alle tilfælde kræve, at det er nøje aftalt med præsten. Det gælder f.eks. solosang og musikindslag.

 

Om man er berettiget til at blive viet i Jerne kirke, afhænger af, om man opfylder de almindelige betingelser for at kunne benytte Jerne kirke. Hvis man opfylder betingelserne og

 

  • selv bor i Jerne sogn eller
  • en af parterne har forældre, der bor i Jerne sogn, eller
  • parret bor længere væk end Esbjergs nabokommuner

 

medvirker præsterne i Jerne, ellers medvirker hjemsognets præst.

 

Henvendelse om vielse sker til kontoret.

 

Da kirken til tider har mange kirkelige handlinger, er der lørdag eftermiddag tre planlagte tider til bryllupper: kl. 13.00, 14.30 og 16.00. 

Fra 20. august 2019 er tiderne ændret til 10.00 / 12.30, 14.00 og 15.30.

 

Har man ønske om andre dage eller tidspunkter, kontakt venligst kontoret.

 

Tidligst fire måneder før vielsedatoen skal man skaffe en ægteskabserklæring (prøvelsesattest). Den får man hos bopælskommunen, der også kan oplyse om, hvilke papirer man skal medbringe for at få den. Ægteskabserklæringen skal afleveres til kirkekontoret eller til præsten i forbindelse med samtalen før vielsen.

 

Du kan få mere at vide om bryllup og vielse her.