Bisættelse eller begravelse

Anmeldelse af dødsfald skal ske til det sogn (kirkekontor eller sognepræst), hvor afdøde var tilmeldt folkeregisteret. Se nærmere om anmeldelse af dødsfald.


Begravelse eller bisættelse skal derimod aftales med det sogn, hvor handlingen skal finde sted. Det vil ofte være det samme sogn, men er det ikke altid. Der gælder de almindelige regler for brug af kirken, men derudover er der nogle undtagelser, der særligt vedrører begravelser:

 

  • Afdøde, der har boet på plejehjem mindre end et år begraves som hovedregel af en af præsterne fra det sogn, afdøde kom fra.
  • Alle folkekirkemedlemmer, der har eller skal have gravsted på Jerne kirkegård, kan begraves fra Jerne kirke. Hjemsognets præst medvirker.

 

I Jerne sogn kan man, når en af kirkens præster skal medvirke, henvende sig til en af præsterne eller til kontoret. Man kan også lade bedemanden tage sig af disse praktiske opgaver.


Når der er truffet aftale om en begravelse/bisættelse, bliver der truffet aftale om en samtale med den præst, der skal forestå handlingen. I reglen foregår samtalen i afdødes eller en af de pårørendes hjem.
I løbet af samtalen vil det bl.a. blive aftalt, hvilke salmer fra salmebogen der skal synges.