Valg af præster

Det er menighedsrådets opgave at vælge sognets præster. Kirkeministeriet ansætter en af dem, som rådet indstiller. Som alt overvejende hovedregel følges flertallets indstilling, men der skal tages hensyn til, at mindretal bliver tilgodeset, når der er mere end ét embede.

 

Det er måske den videst rækkende beslutning, et menighedsråd kan komme ud for at skulle tage. Den kan få betydning for en hel generation eller mere.

 

Når præsten er ansat, har han (eller hun) en vidtgående uafhængighed i arbejdet. Præsten er uafhængig af menighedsrådet i sin embedsførelse, specielt forkyndelse og sjælesorg. Derfor er det ikke menighedsrådet, men biskoppen, der fører tilsyn med præstens virke.

 

I langt de fleste tilfælde finder man dog heldigvis ud af et fornuftigt samarbejde i gensidig respekt for hinandens ansvarsområder til gavn for den folkekirke og det sogn i hvis tjeneste begge parter står.