Kirkens liv

Det er værd at slå fast, at alle de opgaver, der er omtalt hidtil, er ganske afgørende for menighedens daglige liv og trivsel. Men når det er sagt, står tilbage, at menighedsrådet har en lang række muligheder for at tage initiativer og øve indflydelse.

 

At præsten er uafhængig i sin embedsførelse betyder ikke, at han kan gøre med gudstjenesten, som han vil. For det første er den danske højmesse lagt i forholdsvis faste rammer, der gør den til folkets fælles gudstjeneste. Men hvor der er valgmuligheder, skal menighedsrådet i de fleste tilfælde give samtykke til, at ritualet fraviges.

 

Der kan heller ikke indføres ny salmebog eller tillæg uden rådets samtykke.

 

Endelig sidder menighedsrådet på pengekassen, og har derigennem mulighed for at øve indflydelse på alle aktiviteter, der koster penge. Uden et velvilligt menighedsråd ville ikke meget af det, der foregår i Jerne sognehud kunne gennemføres.

 

Det vigtigste bidrag til menighedens liv og vækst er end ikke forbeholdt medlemmer af menighedsrådet, men står åbent for alle: Deltagelse i søndagens gudstjeneste.