Stiftspræster

Ribe Stift har præster ansat, som varetager nogle specielle opgaver på tværs af sognene og kirkerne i området:

 

Socialpræst:

Ingelise Wenzel

Mobil 24 76 28 96

Email: iwenzel@mail.dk

 

 

Ungdomsgadepræst:

Line Søgaard Christensen

Mobil 28 21 38 1

Email: isc@km.dk

Hjemmeside: www.ung-kirke.dk

 

 

Stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center:

Peter Sode Jensen

Mobil 8140 3039

Email: pmje@km.dk

Hjemmeside: www.ftc-ribestift.dk

 

 

Stiftspræst for åndeligt søgende:

Miriam Ellendersen

Mobil 2877 8077

Email: mfe@km.dk eller miriam@treenighedskirken.dk

Hjemmeside: www.treenighedskirken.dk/stiftspraest/

 

 

Stiftspræst for diakoni:

Ian Ørtenblad

Tlf. 74 75 41 06

Email: igmo@km.dk

Hjemmeside: www.diakoniiribestift.dk

 

Arresthus præst: 

Christian Bogh

Tlf. 30 33 03 63

Email: chbo@km.dk 

Hjemmeside: www.rps-ribestift.dk