Stiftspræster

Ribe Stift har præster ansat, som varetager nogle specielle opgaver på tværs af sognene og kirkerne i området:

 

Ungdomsgadepræst:

Dennis Voss Stensgaard

Mobil 28 21 38 1

Email: dennis@ung-kirke.dk

Hjemmeside: www.ung-kirke.dk

 

 

Stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center:

Daniel Ettrup Larsen

Mobil 29 47 19 09

Email: dael@km.dk

Hjemmeside: www.ftc-ribestift.dk

 

 

Stiftspræst for åndeligt søgende:

Jette Dahl

Mobil 29 16 67 31

Email: jed@km.dk

Hjemmeside: www.jettedahl.dk

 

 

Stiftspræst for diakoni:

Ian Ørtenblad

Tlf. 74 75 41 06

Email: igmo@km.dk

Hjemmeside: www.diakoniiribestift.dk

 

 

Stiftspræst for mission:

Heinrich Pedersen

Tlf. 75 88 30 12

Email: hwpe@km.dk

Hjemmeside: Stiftsudvalg for mission og religionsmøde

 

 

Religionspædagogiske konsulenter:

Peter Søgaard, Anna-Sofie Arendt, Gertrud Yde Iversen og Erling Kristensen

Hjemmeside: www.rps-ribestift.dk