Nyt fra Menighedsrådet

November 2016:

Nyt menighedsråd - indvalgt ved Menighedsrådsvalget den 8. november 2016

  

Dorthe Jensen (formand)

Tlf. 58 59 49 77

Email: formand@jernekirke.dk

 

Inger Krog (næstformand)

Røllikevej 1, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 61 99 62 14

Email: ingerkrog1@gmail.com

 

Ulrik Skjølstrup (kirkeværge) 

Drosselvej 7, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 12 64 58

Email: ulrikskjoelstrup@bbsyd.dk

 

Kristen Østergaard Kristensen (kasserer)

Gyldenrisvej 5, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 14 27 50

Email: gyldenris@bbsyd.dk

 

Inger Krog (kontaktperson)

Røllikevej 1, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 61 99 62 14

Email: ingerkrog1@gmail.com

 

Sonja Jacobsen

Stengærdet 31, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 14 14 43

Email: sonjaleschly@youmail.dk

 

Lise Gahrn Mathiesen

Søndergårds Alle 5, 6700 Esbjerg

Tlf. 75 13 58 65

Email: liseogbjarne@gmail.com

 

Krista Jensen

Vestergade 64, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 25 13 61 31

Email: krista1@webspeed.dk

 

Gudrun K. Nielsen

Tlf. 76 10 05 26

 

Elisabeth Gøeg

Tlf. 75 14 51 21

 

Erik Voldsgaard Jakobsen

Hasselvej 13, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 12 51 56

Email: voldsgaard53@gmail.dk

 

Finn Elo Landwehr

Tlf. 75 13 77 07

Email: gflandwehr@bbsyd.dk

 

Tillige er præsterne i Jerne-Skads Pastorat medlemmer af menighedsrådet.

Desuden vælger medarbejderne ved Jerne Kirke en medarbejderrepræsentant.