Medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere.

Alle øvrige medarbejdere ansættes af menighedsrådet. Det betyder, at rådet er deres arbejdsgiver. Denne funktion varetages på rådets vegne af menighedsrådets kontaktperson, som er bemyndiget til at give medarbejderne tjenstlige anvisninger.

 

Ved Jerne kirke er der aktuelt følgende ansatte:

  • En personregisterførere (kordegne) på fuld tid 
  • En kirke- og kulturmedarbejder
  • To organister - en fuldtid og en 50% stilling.
  • To fuldtidsansatte kirketjenere.
  • Et antal korister, som er deltidsansatte.

 

Alle fastansatte medarbejdere har ikke blot en vigtig gerning at udføre for at få tingene til at fungere, men opgaverne indebærer også en udstrakt grad af kontakt med sognets beboere i alle de sammenhænge, hvor mennesker kommer i kirke og sognehus.

 

Det er menighedsrådets ansvar både at finde de rette folk til stedet og opgaven og at sørge for, at disse mennesker så også har gode vilkår for at yde et godt stykke arbejde.