Menighedsrådets opgaver

Bestemmelserne om menighedsrådenes virke er fastsat i flere love - vigtigst er

 

 

Menighedsrådsloven bestemmer, at enhver, der første gang vælges til et menighedsråd, skal underskrive en erklæring om, at han (eller oftere: hun) vil udøve hvervet i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

 

Indenfor rammerne af denne brede loyalitetserklæring er der fuld frihed til at arbejde for forskellige kirkesyn, og sådanne forskelle udmøntes da også ofte netop i forskellige tolkninger af erklæringen.

 

I de allerfleste tilfælde vil det vise sig, at forskellige holdninger til trods kommer man til at mødes i et fælles samarbejde om alt det, der skal gøres. Det er århundreders arv, i egentligste forstand rammen om menighedens liv slægt efter slægt, som rådet har fået ansvar for at holde ved lige og give videre.