Jerne Kirkegård
Jerne kirkegård hører under Esbjergs kommunale kirkegårde.

Henvendelse om gravsteder, vedligeholdelse m.v. skal derfor ske til kirkegårdskontoret.

 

Jerne Kirkegårds Kontor
Skolebakken 156
6705 Esbjerg Ø


Tlf. 76 16 20 35


Kontortid mandag - torsdag kl. 8.00 - 14.00, fredag kl. 8.00 - 13.00

 

Administration
Kirkegårdenes Kontor
Frodesgade 30
6700 Esbjerg


Tlf. 76 16 16 16

 

Se også kirkegårdenes hjemmeside