Du er her: 
søndag03nov2019

Alle helgens gudstjeneste i Jerne Kirke ved Sarah Asp og Poul Erik Kammersgaard

søndag03nov2019 kl. 10:00 - 11:00

Præsterne oplæser navnene på de personer, der er blevet kirkeligt begravet eller bisat i årets løb.

Efter gudstjenesten er alle velkomne til frokost i sognehuset.

Gudstjeneste uden dåb.