Besøgstjeneste

Hvis du er interesseret i at blive besøgsven eller i at få en besøgsven, så kontakt en af kirkens præster.

 

Besøgstjenesten får bistand fra Aflastningstjenesten med henblik på den mere praktiske del af arbejdet, så som kurser, undervisning, opfølgning m.m.